poniedziałek, 1 marca 2010

+

"Kiedy dzikus przestaje wierzyć w swego drewnianego bożka,
to nie znaczy, że nie ma Boga;
to znaczy, że prawdziwy Bóg nie jest z drewna."

1 komentarze:

gajka pisze...

Zgadza się :) prawdziwy Bóg nie jest z drewna dlatego też powiedział nam w II przykazaniu: Wj 20,4-6"Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą.Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań."
J 4:24 - "Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie."

Prześlij komentarz