piątek, 5 lutego 2010

Intronizacja Serca Króla Królów i Pana Panów

Znaczenie słowa 'przez' - katecheza

Jezus i powołanie Narodu Polskiego do przygotowania na powtórne Jego przyjście.

Wy czytający ten tekst, proszę przekażcie swoim proboszczom i wikarym w parafi ten adres: www.redemptor.pl/intronizacja

Rozalia Celakówna: Jako mistyczka doznawała wielu objawień Jezusa Chrystusa i Matki Boskiej. Od 1930 Chrystus domagał się od niej, by wpłynęła na władze państwowe w celu przeprowadzenia intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego i uznania Go jako Króla i Pana w Polsce.[1] Od spełnienia tego warunku Pan Jezus uzależnił ocalenie od zagłady Polski i innych narodów świata, które, idąc za przykładem Polski, również dokonają aktu ogłoszenia Chrystusa swoim Królem.

Życie i misja Sł. B. ROZALII CELAKÓWNY

1 komentarze:

gajka pisze...

Jezus nie potrzebuje by obwoływano Go królem bo NIM JEST. Badajmy wszystko Pismem Świętym bo tam Bóg zawarł całą swoją wolę. Nie ma zbiorowego zbawienia, nie ma ratunku państwowego, Biblia nic nam o tym nie mówi a dla mnie autorytetem jest Słowo Boże nie zaś człowiek. Pismo Święte mówi bowiem: "Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia" Ps 146,3. A zbawiony będzie ten kto prawdziwie przyjmie Jezusa do swojego serca "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony." Marka 16,16

Prześlij komentarz